Zapisz się na kurs - do 15 lutego 2018 przyjmujemy zapisy na specjalność sieci komputerowe CISCO. Specjalność fakultatywna dla studentów
Informatyki (I i II stopień) oraz Informatyki i ekonometrii
Dlaczego warto studiować specjalność sieci komputerowe - Cisco?

W ramach zajęć studenci realizować będą program CCNA Akademii Cisco związany z aktualną ścieżką certyfikacji. 120 godzin zajęć o charakterze praktycznym prowadzone będzie przez instruktorów Akademii Cisco, jak również inżynierów Cisco.

 

Oferowana specjalność daje możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności w zakresie sieci komputerowych niezależnie od wybranej już specjalności na studiach. Ponieważ technologie sieciowe aktualnie wykorzystywane są w większości obszarów działalności człowieka, zdobyte umiejętności są szczególnie cenne na rynku pracy.

Niewątpliwą zaletą wyboru tej specjalności jest niski koszt. Całą specjalność można zrealizować za 910 PLN. Podczas gdy ceny szkoleń CCNA w akademiach Cisco wynoszą ok. 3200 PLN.

 

Opłata za szkolenie CCNA wynosi: dla osób z zewnątrz za jeden moduł CCNA – 690 PLN (łącznie za całe szkolenie 2740 PLN), dla studentów innych uczelni - za jeden moduł CCNA – 650 PLN (łącznie za całe szkolenie 2600 PLN).

 

Zapisy przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.

Zajęcia praktyczne
Program zajęć składa się z 4 przedmiotów:

Wprowadzenie do sieci komputerowych

(CCNA R&S)

 

Podczas zajęć nauczysz się podstawowych umiejętności obsługi urządzeń sieciowych, poznasz zasady planowania adresacji IP jak i IPv6. Po ukończeniu tego przedmiotu będziesz potrafił zbudować i skonfigurować małą sieć z określonymi założeniami.

Podstawy routingu i przełączania

(CCNA R&S)

 

W ramach tego przedmiotu poznasz kluczowe technologie przełączania oraz routingu. Po zakończeniu tych zajęć będziesz umiał zaplanować i skonfigurować wybrane protokoły routingu oraz protokoły wykorzystywane w przełączaniu.

Skalowanie sieci

(CCNA R&S)

 

Celem tego przedmiotu jest rozwiniecie poznanych umiejętności w celu zdobycia umiejętności niezbędnych dla większych sieci. Nauczysz się, jak wdrażać techniki routingu i przełączania zapewniające wysoka wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo.

Łączenie sieci

(CCNA R&S)

 

Przedmiot poświęcony umiejętnością związanym z łączeniem sieci do Internetu. Uczestnicząc
w tych zajęciach zdobędziesz umiejętności wdrażania takich technologii jak VPN i PPP. Przedmiot podsumowuje zdobyte umiejętności i przygotowuje również do przystąpienia do egzaminu certyfikującego CCNA.

Opłata za specjalność Niewątpliwą zaletą wyboru tej specjalności jest niski koszt.
Całą specjalność można zrealizować za 910 PLN.
Podczas gdy ceny szkoleń CCNA w akademiach Cisco wynoszą ok. 3200 PLN.